Jikke Patist Fotografie gevestigd aan Kalverhoeve 16, 3992 NZ Houten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Everything you need to know

privacy verklaring

Jikke Patist Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer mits je een betaling doet via online bankieren.
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld via correspondentie op de website of één van mijn sociale media kanalen of telefonisch
– Gegevens over jouw surfgedrag 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden

Jikke Patist Fotografie haar website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Jikke Patist Fotografie kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Jikke Patist Fotografie raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat Jikke Patist Fotografie zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met Jikke Patist Fotografie op via hello@jikkepatist.nl, dan verwijderd Jikke Patist Fotografie deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Jikke Patist Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij je te kunnen leveren
– Om de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Voor de verwerking van persoonsgegevens waarvan ik wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die Jikke Patist Fotografie nodig heeft voor haar belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Jikke Patist Fotografie neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar iemand tussen zit.

Hoe lang persoonsgegevens bewaard worden

Jikke Patist Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De persoonsgegevens worden 7 jaar bewaard wegens wettelijke bewaarplicht belastingdienst. Uitzondering zijn de foto’s op portfoliobasis of in opdracht. Deze worden oneindig bewaard om altijd te kunnen leveren aan de geportretteerde in geval van verlies foto’s of nabestelling. Deze foto’s kunnen verwijderd worden op schriftelijk verzoek van de geportretteerde of door beëindiging van Jikke Patist Fotografie.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Jikke Patist Fotografie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. et bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Jikke Patist Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

1. Voor de website wordt er gebruik gemaakt van Showit. Hierop is deze informatie van toepassing.
2. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van Shopify voor de webshop op deze website. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing.
3. Voor de e-mail wordt er gebruik gemaakt van Vimexx. De verwerkingsovereenkomst is hier te vinden.
4. Daarnaast wordt er voor e-mail gebruik gemaakt van Outlook, waarvan de verwerkingsovereenkomst te vinden is via de volgende link.
5. Voor de nieuwsbrief wordt gebruik gemaakt van Flodesk. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing.
6. Voor het tentoonstellen van de foto’s aan de geportretteerde wordt er gebruik gemaakt van Pixieset. Hiermee is deze verwerkingsovereenkomst gemaakt.
7. Voor het versturen van de foto’s wordt WeTransfer gebruikt. De verwerkingsovereenkomst is te vinden via deze link.
8. Voor het opmaken en versturen van facturen wordt er gebruik gemaakt van Moneybird. Via deze link kun je de verwerkingsovereenkomst lezen.
9. Voor het analyseren van het websitegebruik wordt Google Analytics ingeschakeld. De verwerkingsovereenkomst kun je via deze link vinden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die gebruikt worden

Jikke Patist Fotografie maakt alleen gebruikt van technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor deze toelichting.

Google Analytics

Jikke Patist Fotografie maakt gebruik van Google Analytics om geanonimiseerd bij te houden hoe bezoekers van de website de website gebruiken. Hiervoor gebruikt Google Analytics cookies. De gegevens worden na 50 maanden automatisch verwijderd door Google Analytics. Gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, worden één keer per maand automatisch verwijderd. Meer informatie hierover is te vinden via de deze link. Indien je niet wilt dat deze gegevens verzameld worden door Google Analytics kun je gebruik maken van de Google Analytics Opt-out Browser add-on. Deze add-on voorkomt het delen van gegevens met Google Analytics. De add-on is hier te downloaden voor je webbrowser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Jikke Patist Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar jikkepatist@hotmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Jikke Patist Fotografie reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Jikke Patist Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

Hoe persoonsgegevens beveiligd worden

Jikke Patist Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Jikke Patist Fotografie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met hello@jikkepatist.nl

Contactgegevens

Jikke Patist Fotografie is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres: Kalverhoeve 16, 3992NZ Houten
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 77100557
Telefoon: +31 (0) 630364178
E-mailadres: hello@jikkepatist.nl

Laatst gewijzigd op 15 november 2020.

SEND >

Wat leuk dat je contact wilt opnemen met mij! Ik doe elke keer een vreugdedansje als ik een mailtje binnen krijg, dus je maakt mij hier ontzettend blij mee. Je kunt voor boekingen, vragen, het aanmelden voor een fotoreis en voor overige berichtjes het onderstaande contactformulier invullen. Tot snel!

Dankjewel voor je bericht! Ik ga mijn happy dance voorbereiden!

Hi, let's chat!

Mag ik jou helpen groeien? Let's make some magic together!